Crowcon

Crowcon

Ujedinjeno Kraljevstvo
www.crowcon.com

PLIN, Crowcon Detection Instruments

Detektori za otkrivanje opasnih, rizičnih i zapaljivih plinova

  • Prijenosni detektori za osobnu zaštitu u prostoru
  • Fiksni detektori
  • Upravljačke jedinice za fiksne sustave
  • Fiksni detektori sa više linija uzorkovanja , povezani s upravljačkom jedinicom i ugrađeni u specijalni ormar tzv PG sustavi za uzorkovanje

Novi proizvodi

  • Fiksni detektori serija F-Gases za freone, HFC i SF6
  • Prijenosni detektor tip Gas Pro sa PID tehnologijom za otkrivanje lako hlapljivih organskih komponenti
  • Prijenosni detektori tip Tank Pro za otkrivanje zapaljivih plinova prilikom čišćenja spremnika i tankova

Detekor tip Tank Pro sa više senzora, služi za ispitivanje spremnika i tankova u kojima se skladište zapaljivi plinovi
Detekor tip Gas Pro sa 1-5 senzora, u standardnoj varijanti. Raspoloživa varijanta sa IC senzorima ili PID tehnologija
Detekor Laser Mini za metan. Otkriva plin na udaljenosti od 0-30 ili 0-100 m
Upravljačka jedinica za fiksne detektore tip Gasmaster
Fiksne detektor tip IRmax za zapaljive plinove sa IC senzorom
Fiksne detektor Tip TX Gard + za otrovne plinove ili za kisik sa zaslonom

Pošaljite upit