Uvodimo novi zastupnički program kojim širimo poslovanje na zbrinjavanje otpada:

  • male spalionice miješanog neopasnog otpada
  • male spalionice medicinskog otpada
  • male spalionice za spaljivanje specijalnog otpada

Stranica: www.elastec.com

Male spalionice miješanog neopasnog otpada -  SmartAsh

Ova višenamjenska spalionica koristi se za : udaljene lokacije, rudarske kampove, radilišta, naftne bušotine, stajališta kamiona, gradilišta, otoke, teglenice, kampove

Prosječno vrijeme spaljivanja 22kg/h.

Male spalionice medicinskog otpada -  MediBurn

Ova prijenosna spalionica za medicinski otpad koristi se za uklanjanje sve do 22m3 infektivnog i patološkog otpada za manje medicinske ustanove.

Prenosiva i jednostavna za rukovanje. Mediburn spaljuje sav laboratorijski otpad pa sve do životinjskih ostataka.

Male spalionice za spaljivanje specijalnog otpada - Drug Terminator

Ova naprava za uništavanje droge te čisto sagorijevanje i bez dima koristi se kao spalionica posebno oblikovana za sigurno i učinkovito uništavanje oduzete droge. Lokalne jedinice zadužene za provedbu zakona koriste ovaj stroj kada su druge opcije ograničene odnosno nisu na raspolaganju.

Ovaj stroj upotrebljava drvo ili ugljen za gorenje.

Volumen materijala koji ostaje nakon sagorijevanja sveden je na prosječnu veličinu od 1% pepela. Negorivi dijelovi i pribor za drogiranje također je steriliziran ovom toplinom i može biti odložen u normalan komunalni otpad.